[Sự kiện] I LOVE UNITED tại Hồ Chí Minh – Việt Nam