Bộ kiểm tra dầu nhờn

Bộ kiểm tra nhanh mẫu dầu

Cho phép hóa nghiệm các loại dầu đang sử dụng ngay trên tàu. Được đựng trong một vali vỏ nhôm cứng, nó có thể sử dụng tin cậy trong điều kiện sóng gió và xa bờ của môi trường hàng hải. Nó cho phép thuyền viên nắm thông tin tốt hơn về việc vận hành và đưa ra các quyết định bảo dưỡng động cơ và các thiết bị quan trọng khác trên tàu.

Khả năng lấy mẫu và hóa nghiệm trên tàu trong khi đang hoạt động cho phép thuyền viên dễ dàng nhận biết các vấn đề có thể xảy ra trước khi nó trở lên quá trầm trọng và đưa ra các giải pháp bảo dưỡng phòng ngừa.

 1. Hộp đựng bộ kiểm tra nhanh mẫu dầu.
 2. Thước kiểm tra độ nhớt
 3. Thuốc thử (thử nước và chỉ số kiềm tổng)
 4. Thiết bị kiểm tra nước và chỉ số kiềm tổng
 5. Cốc đong
 6. Sách hướng dẫn sử dụng bộ kiểm tra mẫu
 7. Găng tay
 8. Kéo
 9. Kẹp
 10. Giấy lọc
 11. .Ống bơm

Những lợi ích

 • Dụng cụ cầm tay thuận lợi để sử dụng trên tàu
 • Thiết bị kỹ thuật số hiện đại bền và dễ sử dụng
 • Dễ dàng đọc kết quả hóa nghiệm
 • Cung cấp thông tin cho việc đưa ra các quyết định bảo trì
 • Cảnh báo sớm về tình trạng dầu, dự báo nguy cơ hư hỏng của các thiết bị tránh các sự cố có thể xảy ra
 • Được hướng dẫn cụ thể từ cán bộ kỹ thuật Gulf Oil Marine khi có yêu cầu.

It’s not easy to maintain a demanding schedule as well as a full-time job. Although time management is thought as essential to success at school, lots of students struggle to manage their time. With a full schedule, numerous responsibilities are added fast. You can hire someone to compose your essays If you’re not help me write my essay a professional writer. EduBirdie provides essay writing assistance which can help you with reaching this goal.