Dầu nhờn tổng hợp

Dầu nhờn phụ
05/06/2018
Mỡ bôi trơn
05/06/2018

 

DẦU NHỜN MÁY NÉN KHÍ TỔNG HỢP    
LOẠI DẦU NHỜN SAE or ISO BN SỬ DỤNG : PDS : MSDS
GulfSea Synth Compressor Oil 46 46 Dầu nhờn máy nén tổng hợp.
Được sử dụng cho các tuabin tăng áp và máy nén yêu cầu khả năng chống oxi hóa cao.
GulfSea Synth Compressor Oil 68 68
GulfSea DE Compressor Oil 68 68 Dầu nhờn máy nén khí tổng hợp.
Với gốc Ester được sử dụng cho các máy nén pis-ton, các tuabin và các bơm chân không hoạt động trong điều kiện nhiệt độ rất cao và yêu cầu khả năng chống ăn mòn lớn.
   
GulfSea DE Compressor Oil 100 100
GulfSea DE Compressor Oil 150 150  
GulfSea Synth LPG Compressor Oil 150 Dầu nhờn máy nén tổng hợp.
Được đặc chế cho máy nén khí Gas và máy nén khí hydro carbon

 

DẦU NHỜN BÁNH RĂNG TỔNG HỢP    
LOẠI DẦU NHỜN SAE or ISO BN SỬ DỤNG : PDS : MSDS
GulfSea Synth Gear Oil 150
150    
Dầu nhờn bánh răng tổng hợp.

Được sử dụng cho tất cả các loại bánh răng và bệ đỡ với yêu cầu cao hơn trong việc chống oxi hóa, chống ăn mòn và chống thủy phân.

 

El hecho es que el pulpo amarillo, que distinguió a 1000 personas, descubrió que uno de los diez trabajadores de oficina en el sitio menos una vez tuvo relaciones sexuales con su colega. (Resulta, todos los mismos dos de cada diez? Oh, este misterioso mundo de estadísticas!)

GulfSea Synth Gear Oil 220 220
GulfSea Synth Gear Oil 320 320
GulfSea Synth Gear Oil PG 220 220 Dầu nhờn bánh răng tổng hợp.

Phù hợp với tất cả các loại bánh răng và vòng bi hoạt động ở nhiệt độ cao và tải trọng thay đổi lớn.

 

DẦU NHỜN MÁY NÉN LẠNH TỔNG HỢP    
LOẠI DẦU NHỜN SAE or ISO BN SỬ DỤNG : PDS : MSDS
GulfSea AB Cooloil 55  

Dầu nhờn tổng hợp cho máy nén lạnh.

Được pha chế để sử dụng cho các máy nén lạnh sử dụng công chất R22, R114 hoặc tương tự.

GulfSea AB Cooloil 100 100
GulfSea PE Cooloil 32 32 Dầu nhờn tổng hợp polyes- ter hàng hải

Được đặc chế cho các máy nén lạnh dùng công chất HFC.

GulfSea PE Cooloil 46 46
GulfSea PE Cooloil 68 68
GulfSea PE Cooloil 100 100
GulfSea PE Cooloil 150 150
GulfSea PE Cooloil 170
170  
GulfSea PE Cooloil 220 220