Dầu nhờn chính

Chào tất cả mọi người!
19/04/2018
Dầu nhờn phụ
05/06/2018

 

DẦU NHỜN XI LANH    
LOẠI DẦU NHỜN SAE or ISO BN SỬ DỤNG : PDS : MSDS
GulfSea Cylcare DCA 5040H  50  40 Dầu xi lanh hàng hải

Được pha chế cho động cơ 2 kỳ thấp tốc sử dụng dầu nặng (HFO).

GulfSea Cylcare EHP 5055 50 55 Dầu xi lanh hàng hải hiệu suất cao

Được pha chế cho động cơ 2 kỳ thấp tốc sử dụng dầu nặng (HFO).

   
GulfSea Cylcare DCA 5070H  50 70 Dầu xi lanh hàng hải

Được pha chế cho động cơ 2 kỳ thấp tốc sử dụng dầu nặng (HFO).

GulfSea Cylcare 5085 50 85 Dầu xi lanh hàng hải

Được pha chế dùng cho động cơ 2 kỳ thấp tốc tiên tiến nhất, sử dụng dầu nặng có hàm lượng lưu huỳnh cao.

   
GulfSea Cylcare 50100  50 100
GulfSea Cylcare ECA 50  50 17-20  

Dầu xi lanh hàng hải

Là dòng dầu nhờn hàng hải được đặc chế dùng cho tất cả động cơ diesel hàng hải 2 kỳ tốc độ thấp, hoạt động trong vùng kiểm soát khí thải ECA sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp hoặc MGO

 

GulfSea Cylcare 50140

 

50 140 Dầu xi lanh hàng hải hàm lượng kiềm cực cao

Đặc biệt pha chế để thỏa mãn yêu cầu vận hành cao và tối ưu hóa lượng dầu bôi trơn xylanh trong các động cơ 2 kỳ thấp tốc tiên tiến nhất sử dụng nhiên liệu nặng có hàm lượng lưu huỳnh cao

 

DẦU NHỜN HỆ THỐNG    
LOẠI DẦU NHỜN SAE or ISO BN SỬ DỤNG : PDS : MSDS
GulfSea SuperBear 3006  30  5-6 Dầu nhờn hệ thống động cơ 2 kỳ thấp tốc

Được pha chế cho các máy chính sử dụng dầu nặng HFO

 

DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ 4 KỲ    
LOẠI DẦU NHỜN SAE or ISO BN SỬ DỤNG : PDS : MSDS
GulfSea Power 3030  30  30 Dầu nhờn động cơ hàng hải không patanh bàn trượt

Được pha chế cho động cơ 4 kỳ trung tốc hiện đại sử dụng dầu nặng (HFO)

GulfSea Power 3040  30  40
GulfSea Power 3055  30  55
GulfSea Power 4030  40  30
GulfSea Power 4040  40  40
GulfSea Power 4055  40  55
GulfSea Power MDO 3012  30  12 Dầu nhờn động cơ hàng hải Được pha chế cho tất cả các động cơ 4 kỳ trung và cao tốc dùng dầu nhẹ (MGO hoặc MDO).
GulfSea Power MDO 3015  30  15
GulfSea Power MDO 3020  30  20 Dầu nhờn động cơ hàng hải Được pha chế cho tất cả các động cơ 4 kỳ trung tốc hiện đại dùng dầu nhẹ (MGO hoặc MDO).
GulfSea Power MDO 4012  40  12
GulfSea Power MDO 4015  40  15
GulfSea Power MDO 4020  40  20

23 heures, samedi – heure où les femmes sont pharmacie en ligne erection plus situées au sexe. Merci de pas tous les quatrième jeudi du mois.