Nhóm dầu nhờn chính

Chào tất cả mọi người!
19/04/2018
Nhóm dầu nhờn phụ
05/06/2018
DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ 4 KỲ : Thông số kỹ thuật : MSDS
LOẠI DẦU NHỜN SAE or ISO BN SỬ DỤNG    
GulfSea Power 3030  30  30 Dầu nhờn động cơ hàng hải không patanh bàn trượt Được pha chế cho động cơ 4 kỳ trung tốc hiện đại sử dụng dầu nặng (HFO)     
GulfSea Power 3040  30  40    
GulfSea Power 3055  30  55    
GulfSea Power 4030  40  30    
GulfSea Power 4040  40  40    
GulfSea Power 3055  40  55    
GulfSea Power MDO 3012  30  12 Dầu nhờn động cơ hàng hải Được pha chế cho tất cả các động cơ 4 kỳ trung và cao tốc dùng dầu nhẹ (MGO hoặc MDO).    
GulfSea Power MDO 3015  30  15    
GulfSea Power MDO 3020  30  20 Dầu nhờn động cơ hàng hải Được pha chế cho tất cả các động cơ 4 kỳ trung tốc hiện đại dùng dầu nhẹ (MGO hoặc MDO).    
GulfSea Power MDO 4012  40  12    
GulfSea Power MDO 4015  40  15    
GulfSea Power MDO 4020  40  20    

 

 

DẦU NHỜN XI LANH : Thông số kỹ thuật : MSDS
LOẠI DẦU NHỜN SAE or ISO BN SỬ DỤNG    
GulfSea Cylcare DCA 5040H  50  40 Dầu xi lanh hàng hải Được pha chế cho động cơ 2 kỳ thấp tốc sử dụng dầu nặng (HFO).    
GulfSea Cylcare EHP 5055 50 55 Dầu xi lanh hàng hải hiệu suất cao Được pha chế cho động cơ 2 kỳ thấp tốc sử dụng dầu nặng (HFO).    
GulfSea Cylcare DCA 5070H 50 70 Dầu xi lanh hàng hải

Được pha chế cho động cơ 2 kỳ thấp tốc sử dụng dầu nặng (HFO).

   
GulfSea Cylcare 5085 50 85 Dầu xi lanh hàng hải

Được pha chế dùng cho động cơ 2 kỳ thấp tốc tiên tiến nhất, sử dụng dầu nặng có hàm lượng lưu huỳnh cao.

   
GulfSea Cylcare 50100 50 100    
GulfSea Cylcare ECA 50 50 >15 Dầu xi lanh hàng hải

Dùng cho tất cả động cơ 2 kỳ thấp tốc khi chạy ở vùng kiểm soát khí thải của phụ lục VI MARPOL khi sử dụng dầu nặng có hàm lượng lưu huỳnh < 0.1% wt hoặc dầu nhẹ (MGO).