Dầu nhờn chính

Chào tất cả mọi người!
19/04/2018
Dầu nhờn phụ
05/06/2018
DẦU NHỜN XI LANH
LOẠI DẦU NHỜN SAE or ISO BN SỬ DỤNG : PDS : MSDS
GulfSea Cylcare DCA 5040H  50  40 Dầu xi lanh hàng hải được pha chế đặc biệt cho Động cơ Hàng hải 2 kỳ tốc độ thấp hiện đại sử dụng hỗn hợp nhiên liệu dư lưu huỳnh thấp và sản phẩm chưng cất.
GulfSea Cylcare EHP 5055 50 55 Dầu xi lanh hàng hải hiệu suất cao Được pha chế cho động cơ 2 kỳ thấp tốc sử dụng dầu nặng (HFO).    
GulfSea Cylcare DCA 5070H  50 70 Dầu xi lanh hàng hải

Được pha chế cho động cơ 2 kỳ thấp tốc sử dụng dầu nặng (HFO).

GulfSea Cylcare 5085 50 85 Dầu xi lanh hàng hải

Được pha chế dùng cho động cơ 2 kỳ thấp tốc tiên tiến nhất, sử dụng dầu nặng có hàm lượng lưu huỳnh cao.

   
GulfSea Cylcare 50100  50 100
GulfSea Cylcare ECA 50  50 17-20 Dầu xi lanh hàng hải

Dùng cho tất cả động cơ 2 kỳ thấp tốc khi chạy ở vùng kiểm soát khí thải của phụ lục VI MARPOL khi sử dụng dầu nặng có hàm lượng lưu huỳnh < 0.1% wt hoặc dầu nhẹ (MGO).

 

GulfSea Cylcare 50140

 

50 140 Dầu xi lanh hàng hải cực cao BN được thiết kế đặc biệt để đối phó với nhu cầu vận hành cao và tối ưu hóa tỷ lệ cấp dầu xi lanh trong phạm vi mới nhất của Động cơ diesel hàng hải 2 kỳ tốc độ thấp hiện đại sử dụng Dầu nhiên liệu nặng lưu huỳnh cao (HFO).

 

DẦU HỆ THỐNG
LOẠI DẦU NHỜN SAE or ISO BN SỬ DỤNG : PDS : MSDS
GulfSea SuperBear 3006  30  5-6 Dầu hệ thống động cơ 2 thì tốc độ thấp được thiết kế đặc biệt cho động cơ đẩy hàng hải hiện đại.

 

DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ 4 KỲ
LOẠI DẦU NHỜN SAE or ISO BN SỬ DỤNG : PDS : MSDS
GulfSea Power 3030  30  30 Dầu nhờn động cơ hàng hải không patanh bàn trượt Được pha chế cho động cơ 4 kỳ trung tốc hiện đại sử dụng dầu nặng (HFO) 
GulfSea Power 3040  30  40
GulfSea Power 3055  30  55
GulfSea Power 4030  40  30
GulfSea Power 4040  40  40
GulfSea Power 4055  40  55
GulfSea Power MDO 3012  30  12 Dầu nhờn động cơ hàng hải Được pha chế cho tất cả các động cơ 4 kỳ trung và cao tốc dùng dầu nhẹ (MGO hoặc MDO).
GulfSea Power MDO 3015  30  15
GulfSea Power MDO 3020  30  20 Dầu nhờn động cơ hàng hải Được pha chế cho tất cả các động cơ 4 kỳ trung tốc hiện đại dùng dầu nhẹ (MGO hoặc MDO).
GulfSea Power MDO 4012  40  12
GulfSea Power MDO 4015  40  15
GulfSea Power MDO 4020  40  20