Phân tích mẫu dầu nhờn

Phần tích mẫu dầu đang sử dụng

Chương trình phân tích mẫu dầu đang sử dụng (UOA) được cung cấp nhằm đơn giản hóa việc giám sát chất lượng dầu nhờn, giúp các chủ tàu và người quản lý tàu nâng cao độ tin cậy của các trang thiết bị trên tàu, tối ưu hóa và giảm chi phí bảo dưỡng.

Hợp tác với các phòng thí nghiệm uy tín, Gulf Oil Marine cung cấp dịch vụ toàn diện bao gồm việc hóa nghiệm các thông số khác nhau với thời gian có kết quả nhanh nâng cao khả năng cảnh báo sớm.

Việc phân tích dầu đang sử dụng là phương thức phổ biến để nắm bắt nguy cơ hỏng hóc và dự đoán hiệu quả hoạt động của các thiết bị. Nó giúp cho các công ty vận tải biển nắm được tình trạng các thiết bị tốt hơn từ đó đưa ra các kế hoạch bảo dưỡng ngắn và dài hạn phù hợp.


Cách thức đặt hàng bộ dụng cụ lấy mẫu dầu nhờn

CÁCH LẤY MẪU HIỆU QUẢ

Dầu đang sử dụng được lấy mẫu vào trong các lọ từ 50 - 150 ml để hóa nghiệm định kỳ. Việc lấy mẫu dầu rất quan trọng vì mẫu dầu được lấy là đại diện cho tình trạng chất lượng dầu trong toàn bộ hệ thống. Vì vậy việc lấy mẫu đúng cách là vô cùng quan trọng.

1) CHẤT LƯỢNG CỦA DẦU MẪU

Việc lấy mẫu dầu phải thực hiện khi thiết bị đang hoạt động (nếu việc lấy mẫu là an toàn) hoặc chậm nhất là 30 phút sau khi thiết bị dừng hoạt động. Việc lấy mẫu đúng cách sẽ giúp việc thí nghiệm và so sánh kết quả các lần thí nghiệm sẽ tin cậy hơn. Quá trình lấy mẫu được mô tả dưới đây.

2) ĐIỂM LẤY MẪU

Các lần lấy mẫu luôn phải lấy tại cùng một điểm. Điểm láy mẫu tốt nhất là vị trí đánh dấu lấy của nhà chế tạo thiết bị hoặc ở van xả khí phía trên phin lọc nhưng phải nằm trên đường dầu ra khỏi thiết bị máy móc để có thể xác định được độ mài mòn của chi tiết trong máy móc thiết bị (như là vòng bi, bánh răng, piston, trục cam...)
Tránh lấy mẫu từ những góc chết. điểm chuyển hướng, phía dưới của phin lọc hoặc những khu vực mà dòng chảy của dầu nhờn bị hạn chế vì các chất cáu cặn có thể bị tập trung tại khu vực này.

3) XẢ DẦU TRƯỚC KHI LẤY MẪU

Việc xả dầu trước khi lấy tại các điểm lấy mẫu giúp loại bỏ các cáu cặn và nước bị tập chung lâu ngày tại đó. Chúng tôi khuyến nghị rằng cần phải xả một lượng dầu đủ lớn để đảm bảo mẫu dầu sạch và đông nhất về chất lượng với dầu trên hệ thống.

4) LƯỢNG MẪU CẦN LẤY

Đảm bảo rằng chai mẫu được lấy ít nhất là 80% để đảm bảo có đủ lượng dầu để tiến hành các gói kiểm tra và đồng bộ hóa các mẫu ở phòng thí nghiệm.